Förvaltare 0ch felanmälan

Ekonomiska förvaltaren Fastighetsägarna Stockholm sköter:

Hantering av lägenhetsregister och pantsättningar
Hantering och utskick av avier för månadsavgifter och hyror
Betalning av föreningens fakturor
Löpande redovisning och bokslut
Biträder styrelsen vid upprättande av budget

Fastighetsägarna Stockholm Box 12871
112 98 Stockholm

Tel: 08-617 75 95.

Telefontid: 09.00 – 11.30.

Kontaktperson: Arletta Spanier. ( avgift & hyresfrågor )

Fastighetsskötaren Växthuset sköter:

Mottagning och uppföljning av felanmälan hyresgästers bostad
Mottagning och uppföljning av felanmälan gemensamma ytor – OBS! Alla sådana arbeten beställs via styrelsen!
Rondering, drift och visst underhåll av fastigheterna
Tömning av papperskorgar ute i området

Växthuset AB

Tel: 08-556 218 30

Jourmontör sköter:

Mottagning och uppföljning av felanmälan på jourtid

Jourmontör Fastighetsservice: Securitas
Telefon: 08- 657 77 22

MASAB

Vid stopp i avlopp skall MASAB alltid kontaktas.

Telefon: 08- 645 99 59 (dagtid), 070-421 02 08 (jourtid)

AM Mark & Sten AB sköter:

Städning av samtliga trapphus 1 gång/vecka vintertid, var 10:e dag sommartid.
Städning av tvättstugorna som ovan.
Synpunkter framföres till styrelsen.