Parkeringar

BRF Kvarteret Apelsinen har tillgång till uteparkeringar, kall- och varmgarage. Garageplatserna finns belägna på Kängvägen 3. Uteparkeringarna finns på Toffelbacken, Mockasinvägen samt Kängvägen.

Parkeringsplatserna har en månads uppsägningstid och debiteras tillsammans med er hyra/avgift. Boende i föreningen kan vid behov av parkeringsplats eller vid uppsägning, kontakta styrelsen på info@kvarteretapelsinen.se Kösystem tillämpas.

Föreningen har inga egna gästparkeringar.

Här kan du se vår parkeringspolicy.
Förtydligande gällande avtal ute Förtydligande uteplatser

Elbil / Laddhybrid
Föreningen har tillgång till begränsat antal laddplatser som finns på Toffelbacken (bakom Mockasinvägen 4), platserna 3129-3136. Totalt kommer vi att förfoga över 8 platser där elstolpar kan installeras enligt efterfrågan. Orsaken till att vi valde denna plats är att de platser finns på vår tomt. Vi fick inte tillåtelse av Svenska Bostäder att montera laddstolpar på deras tomt. För mer information gällande laddplatser klicka här eller kontakta Elaway direkt.

Länk för ansökan om laddbox från Elawey:

https://share-eu1.hsforms.com/1uZ0CSWcTRx6gCw78WSdvvAew965

Priset för en plats med laddbox är:
P-plats – 340:-/månad (som tidigare)
Hyra av laddbox – 399:-/månad

Elförbrukning till ett rörligt pris (inget påslag av vare sig föreningen eller Elaway) Föreningen kommer att ansvara för fakturering för p-platsen (som tidigare) men fakturering för hyra av laddstolpen samt elen faktureras av Elaway. De som önskar att bli laddkunder signerar ett avtal för månadsabbonnemang med Elaway.