Parkeringar

BRF Kvarteret Apelsinen har tillgång till uteparkeringar, kall- och varmgarage. Garageplatserna finns belägna på Kängvägen 3. Uteparkeringarna finns på Toffelbacken, Mockasinvägen samt Kängvägen.

Parkeringsplatserna har en månads uppsägningstid och debiteras tillsammans med er hyra/avgift.

Föreningen har inga egna gästparkeringar.

Boende i föreningen kan vid behov av parkeringsplats, kontakta styrelsen för att ställa sig i kö till en p-plats.

Här kan du se vår parkeringspolicy.
Förtydligande gällande avtal ute Förtydligande uteplatser