Ombyggnad/Renovering

Ombyggnad av lägenhet

Se 13 § i stadgarna för fördelning föreningens ansvar kontra bostadsrättsinnehavares ansvar gällande service och underhåll i lägenhet.

Vid varje planerad ombyggnation måste vår tekniska förvaltare, Fastighetsägarna, informeras med skriftlig ansökan och ritning. Detta är särskilt viktigt gällande önskad ombyggnad rörande bärande väggar, vatten och avlopp, ventilations-kanaler samt el-stigar. Samtliga VVS- och el-arbeten måste göras av behörig/certifierad person.
Du skickar skriftlig ansökan om planerad ombyggnad, inkl. ritning, till Fastighetsägarna genom att mejla till: kundservice@fastighetsagarna.se. Kom ihåg att även uppge ditt namn, din adress och ditt lägenhetsnummer.

Angående badrumsrenovering
* Notera att uppsättning i våtutrymmen av krokar, speglar och dylikt måste alltid ske med hänsyn tagen till att tätskiktet bevaras och risk för fukt under kakel ej uppstår.

* Toalettstolar får inte vara av snålspolande modell, då det riskerar att bli stopp i husens avloppssystem vid spolning med för liten vattenmängd.

* Endast svenskproducerade blandare och kranar från Mora och FM Mattsson får installeras då utlandsproducerade inte samverkar med rörsystemet.

* Om det finns behov av vattenavstängning i samband med badrumsrenovering eller annan vatteninstallation, måste vår tekniska förvaltare, Fastighetsägarna, kontaktas för detta. Bokning av arbetet hos Fastighetsägarna ska ske minst 3 dagar i förväg, och i samband med att ni bokat tid för detta skall ett anslag sättas upp i porten, där ni informerar era grannar om datum och klockslag för vattenavstängningen. Notera att vattnet inte får stängas av före 09.00 på morgonen, eller efter 15.00 på eftermiddagen.
Teknisk förvaltare på Fastighetsägarna nås på telefon 08-617 76 00‬, måndagar, onsdagar och fredagar kl. 09-11.
Kostnad för Fastighetsägarnas arbetstid i samband med vattenavstängningen kommer att debiteras den boende.

Angående köksrenovering
* Notera att det inte är tillåtet att ansluta köksfläkt till husets ventilationssystem. Enbart kolfilterfläkt är tillåtet.

Balkonginglasning

Ni måste meddela styrelsen om ni har för avsikt att glasa in er balkong. Detta måste ni göra innan arbetet planeras.