Ekonomifrågor

Avi för avgift/hyra skickas ut/aviseras för 3 månader i taget,fyra ggr per år.

Den som vill kan ansöka om autogiro.

Blankett för ansökan om autogiro.

Frågor rörande avgifter/hyror och liknande besvaras av vår ekonomiska förvaltare Fastighetsägarna:
Tel: 08-617 76 00
Telefontid: Måndag – torsdag 08.00 – 17.00, fredag 08.00 – 16.00.