Förvaltning

Ekonomisk förvaltare

Den ekonomiska förvaltningen sköts av Fastighetsägarna Stockholm.

  • Hantering av lägenhetsregister och pantsättningar
  • Hantering och utskick av avier för månadsavgifter och hyror
  • Betalning av föreningens fakturor
  • Löpande redovisning och bokslut
  • Biträder styrelsen vid upprättande av budget

Teknisk förvaltning

Den tekniska förvaltningen samt fastighetsskötsel sköts av Fastighetsägarna Stockholm.

  • Upprättande och uppföljning av underhållsplan
  • Biträder styrelsen vid upprättande av budget
  • Rondering, drift och visst underhåll av fastigheterna
  • Tömning av papperskorgar ute i området
  • Mottagning och uppföljning av felanmälan av hyresgästers bostad samt av gemensamma ytor.

Städning

Städningen sköts av Kosmo Miljötjänst AB.

Städning av samtliga trapphus samt tvättstugor sker 1 gång/vecka vintertid, och var 10:e dag sommartid.
Eventuella synpunkter framförs till styrelsen.