Sophantering

Endast hushållssopor får kastas i sopnedkastet för att förhindra stopp. Tänk på att inte kasta kläder i sopnedkasten, då detta är en av orsakerna till att det ibland blir stopp i sopsugen.

Återvinningsstationer finns i Östberga och Högdalens industriområde. Deras öppettider är: måndag-torsdag 10.00-20.00 samt fredag-söndag 9.00-17.00 (med reservation för ändringar t ex under röda dagar).

Den mobila miljöstationen kommer till Älvsjö Stationsplan 4 gånger per år (se hemsida http://www.stockholm.se/ByggBo/Avfall-och-atervinning/Har-lamnar-du-sopor/Mobila-miljostationen/ för turlista).

För allas trivsel och med tanke på brandsäkerhet är det inte tillåtet att ställa uttjänta saker i källargångar. Var och en ansvarar för sitt eget skräp.

Framtidsplaner gällande sophantering

Kort om matavfallshantering

Med anledning av att Stockholm Vatten och Avlopp (SVoA) skickat ut information om att alla hushåll fr.o.m. 2023 skall sortera sitt matavfall har Brf. Sandalmakarbacken (Magnus Lundgren) kontaktat SVoA för att ta reda på vad som gäller för föreningen.

För det första omfattas inte föreningen av kravet förrän 2024-07-01 och behöver därför inte agera just nu.

För det andra uppför SVoA just nu en sorteringsanläggning i Högdalen som kommer att möjliggöra ett insamlingssystem av matavfall via påsar i befintlig sopsug.

För det tredje kommer SVoA att gå ut med information till alla sopsugskunder där man kommer att kontakta den motpart man har som registrerad kund vilket ofta är en samfällighet som i sin tur får informera berörda delägare i sopsugen. Till dess är det bra om vi följer de utskick SVoA gör löpande och vad som skrivs på deras hemsida.

Länkar