Stadgar

Stadgar för Brf Kvarteret Apelsinen.

Här finns även en lathund vad gäller ansvarsfördelningen mellan bostadsrättsinnehavare och föreningen. Denna skall ses som ett komplement till föreningens stadgar samt även till bostadsrättslagen.