Gemensamma utrymmen

Allmänt

Ser du något som inte är ok i de allmänna utrymmena i våra hus, kontakta vår felanmälan eller styrelsen. Se information om kontaktuppgifter här på hemsidan under “Information” – “Infoblad kontakter”, eller i “info-tavlorna” i ditt trapphus, vid entrédörren.

Gårdar

Gårdarna ronderas regelbundet av en samarbetspartner. Vi kan alla hjälpas åt att hålla gårdarna fräscha genom att inte lämna kvar skräp ute efter t.ex grillning.

Ni som är hundägare, vänligen håll hunden/hundarna kopplade inom bostadsområdet och plocka alltid upp ev. bajs efter din hund.

Källarutrymmen

I våra fastigheters källare finns cykeluppställningsplats, barnvagnsrum samt boendes privata källarförråd.

Källardörrarna är brandsäkerhetsklassade och skall hållas låsta. Både ur brandsäkerhets synpunkt och för att minska risken för inbrott, ber vi alla att hjälpas åt att hålla dörrarna stängda och låsta.

Det är absolut förbjudet att ställa ner saker i våra gemensamma källarutrymmen, förutom cyklar i cykelrummen och barnvagnar i barnvagnsrummen. Allt övrigt ska respektive boende antingen förvara i sin lägenhet eller i sitt privata källarförråd.

Brandskyddsmyndigheten har påtalat att det ej får finnas brännbart material i allmänna lättillgängliga utrymmen, samt att det ej får finnas hinder i utrymningsvägarna, så håll källargångar och trappuppgångar fria från material.