Sophantering

Endast hushållssopor får kastas i sopnedkastet för att förhindra stopp. Tänk på att inte kasta kläder i sopnedkasten, då detta är en av orsakerna till att det ibland blir stopp i sopsugen.

Återvinningsstationer finns i Östberga och Högdalens industriområde. Deras öppettider är: måndag-torsdag 10.00-20.00 samt fredag-söndag 9.00-17.00 (med reservation för ändringar t ex under röda dagar).

Den mobila miljöstationen kommer till Älvsjö Stationsplan 4 gånger per år (se hemsida http://www.stockholm.se/ByggBo/Avfall-och-atervinning/Har-lamnar-du-sopor/Mobila-miljostationen/ för turlista).

På Coop Västberga finns en miljöstation där man kan kasta småelektronik med batteri eller sladd (av mobiltelefons storlek), småbatterier, glödlampor och lågenergilampor.

För allas trivsel och med tanke på brandsäkerhet är det inte tillåtet att ställa uttjänta saker i källargångar. Var och en ansvarar för sitt eget skräp.