Styrelsen

Felanmälningar görs till Fastighetsägarna, eller annan samarbetspartner beroende på ärende. Se kontaktuppgifter under ”Kontakt” –  ”Felanmälan”, eller i uppsatt information i trapphuset.

Övriga typer av frågor hanteras av styrelsen. Kontakta oss helst via mejl. Skriv vad ärendet gäller i ämnesraden.

E-post: info@kvarteretapelsinen.se
Det går även bra att använda detta kontaktformulär.

Om du inte har tillgång till dator/internet är du välkommen att ringa till styrelsetelefonen (072-741 39 59). Tala in ett meddelande angående ditt ärende, så tar vi ärendet vidare.

Post skickas till: Brf Kvarteret Apelsinen, Mockasinvägen 6a, 126 39 Hägersten

Styrelsen gör bland annat följande:

  • Godkänner nya medlemmar (vid försäljning).
  • Sköter hemsida och infoblad.
  • Fördelar parkeringsplatser.
  • Hanterar klagomål om störande grannar etc.
  • Beviljar ansökningar om 2:a handsuthyrningar.
  • Beviljar lägenhetsbyten.

Styrelsemedlemmar 2022:

Ordförande: Kim Astley
Vice Ordförande: Hans Larsson
Kassör & Sekreterare: Kari Warner
Ledamot: Alexander Anrén
Webbansvarig: Christian Ryan
Suppleant: Hans-Åke Wennerstand
Suppleant: Christian Lionskoog