OBS: Städning av garage

Den 10 och 17 april mellan kl 08-16 kommer Växthuset Utveckling AB att städa varm- och kallgaraget.
I samband med detta ska boende som hyr en plats inte parkera sina bilar i garaget då storstädning kommer att göras med hjälp av maskiner.
De berörda boende kommer att kunna parkera på innergårdar.

240410 – Städning av kallgarage
240417 – Städning av varmgarage

Hälsningar
Styrelsen