Stämmodokument

Protokoll årsstämma 2024

Protokoll extrastämma 2023

Protokoll årsstämma 2023

 Protokoll årsstämma 2022

Protokoll årsstämma 2021

Protokoll årsstämma 2020

Protokoll årsstämma 2019

Protokoll extrastämma 2019-02-01

Protokoll från årsstämma 2018

Protokoll från Årsstämma 2017

Protokoll från årsstämma 2016

Protokoll från årsstämma 2015

Protokoll från extrastämma 2014-06-26

Protokoll från årsstämma 2014

Protokoll från extrastämma 2013-08-29

Protokoll från årsstämma 2013

Protokoll från Årsstämma_2012

Länk till mall för fullmakt för årsstämma

Mall för att skriva motion till stämman kan antingen hämtas som worddokument där ni själva kan redigera, mallen finns även som pdf om ni inte kan öppna worddokument, utan bara vill se hur en motion kan utformas. Notera beslut från stämman 2015 om att motioner skall hållas kortfattade (max en sida).

Har ni inte redan fyllt i och skickat in blanketten för samtycke till att ta emot information via mail, finns den tillgänglig här!